Viden om trafikstøj i og omkring boligen

ALTANLØSNINGER

Lyddæmpende altanløsninger kan anvendes til at skærme selve facaden fra trafikstøjen, og kan dermed forbedre boligens lydmiljø eller nedsætte kravet til facadens lydisolation. Man kan også støjskærme opholdsarealet på selve altanen, så man opnår et mere attraktivt uderum.

Inddragelse af altanløsninger i støjdæmpningen afhænger naturligvis i høj grad af, om boligen allerede har en altan. Med en eksisterende altan kan støjdæmpende løsninger ofte relativt let og billigt integreres. Omvendt vil det indebære en anden økonomisk indsats, hvis der skal etableres helt nye altaner på en eksisterende ejendom.

Den opnåelige støjdæmpning afhænger i høj grad af altanens placering i forhold til vejen. Det gælder både altanens højde over vejen og facadens vinkel i forhold til vejens forløb.

 

Lydabsorberende overflader på altaner

Ved at montere lydabsorberende materiale på en eller flere overflader på en altan, vil lydens refleksioner blive begrænset, og dermed dæmpes støjniveauet på altanen eller på naboaltaner. Når altanerne er placeret lodret over hinanden, kan undersiden af altanerne (som er loftet i altanen nedenunder) anvendes som lydabsorbent. Dette vil opleves som en hørbar dæmpning af støjniveauet, da altanens loft ellers vil omdirigere lyden ned på altanen.

Der er mange muligheder for lydabsorberende materialer. Ofte er der tale om en type mineraluldsbatts med en beskyttende forside, så fuglene f.eks. ikke bygger rede i lydabsorbenterne. Den beskyttende forside skal være åben, så lyden kan passere, og kan med fordel være en dug, et fintmasket net eller en perforeret plade. Der findes produkter med en sådan forside monteret fra fabrikken, så man opnår en pæn og robust overflade. Som altanloft kan man for eksempel anvende Troldtekt eller et lignende produkt monteret på forskalling og med mineraluld imellem lægterne.

 

Eksempel på lydabsorberende loft på altaner i Aarhus. Altanerne har også en glasplade, der fungerer som en støjskærm. Foto: Rambøll

 

 

Til venstre: Lodret snit i åben altan med lydabsorberende loft. Det lydabsorberende loft kan sænke støjniveauet i boligen med 0-3 dB afhængig af altanens placering i forhold til vejen.

Til højre: Lodret snit i lukket altan eller altangang med lydabsorberende loft. Lukningen og det lydabsorberende loft kan sænke støjniveauet i boligen med op til 15 dB.

 

Jo større lydabsorberende overflader og jo mere lukket altanen er, jo større lyddæmpning kan man opnå. Se herunder, hvilke omtrentlige lydreduktioner der kan opnås for de forskellige altantyper.

  • Lydabsorberende loft i altanen: 0-3 dB lydreduktion
  • Devist lukket altan: 3-5 dB lydreduktion
  • Delvist lukket altan med lydabsorberende overflader: 3-7 dB lydreduktion
  • Helt lukket altan – evt. med lydabsorberende overflader: 8-15 dB lydreduktion

 

Delvist lukkede, støjskærmende altaner

Delvist lukkede altaner kan udformes, så altanen stadig virker åben, når man opholder sig på den. Den side, der vender mod den støjende vej, kan udføres med et højere, lukket værn f.eks. som glasværn eller et materiale, som er specielt tilpasset bygningens arkitektoniske udtryk. Denne løsning er især fordelagtig på facader, som vender vinkelret på vejen, dvs. ned ad bygningens sider, hvis man har gavl mod vejen. Her kan altanen ”vende sig væk” fra vejen, og dermed opnå tydeligt hørbare forbedringer.

Disse altaner vender sig væk fra vejstøjen med en støjskærmende løsning, som alligevel giver indtrykket af en åben altan. Den ekstra afskærmning af glas giver en hørbar reduktion af vejstøjen. Foto: Rambøll

 

Lukkede altaner

De fleste eksisterende altaner kan få reduceret støjen ved hjælp af en altan lukning.

Lukkede altaner er den mest effektive måde at reducere støjen på altanen og der kan opnås ren reduktion på over 25 dB. Udover den åbenlyse støjreduktion giver altan lukninger også fordele i form af energibesparelse og mere livskvalitet da altanen kan benyttes væsentlig mere.

Moderne lukkede altaner er kendetegnet ved en let konstruktion som typisk består af en aluminiumstop og bund-profil og ellers kun glas. Konstruktionen indebærer at altanen kan være helt lukket, men nemt foldes til en eller flere sider og dermed være 100% åben, ligesom en traditionel altan.

En højere støjreduktion kan opnås med isolering i topprofilen og PVC lister imellem glaspanelerne. I laboratoriet er der målet en støjreduktion af et sådant produkt på helt op til 27 dB. Dette skal ses i forhold til en reduktion på ca. 12-18 dB, hvis der bruges en standard altanlukning uden isolering og PVC-lister. Så det er vigtigt at tænke nøje over tætning, hvis man vil optimere støjreduktionen.

Eksempel på altaner i traditionelt etageboligbyggeri. Altanerne kan lukkes helt for at lukke støjen ude, men kan også åbnes i situationer, hvor man gerne vil opholde sig i det fri. Foto: Lumon

>> CASE

Inddækkede altaner på Frederiksberg

Med en eksisterende altan kan støjdæmpende løsninger ofte relativt let og billigt integreres