Viden om trafikstøj i og omkring boligen

ELBILER

Elbiler har i mange år været udråbt til at være løsningen på problemer med trafikstøjen. Og elbilernes indtog vil også medfører en reduktion af trafikstøjen. Men antagelsen om, at elbilerne kan løse trafikstøjsproblemerne er fejlagtig. Elbiler begrænser kun støjen fra bilens motor og ikke støjen genereret ved kontakten mellem dæk og vejbane. Ved hastigheder over ca. 35 km/t (1) er dækstøjen dominerende og ved hastigheder over ca. 50 km/t har motorstøjen i praksis ingen betydning. Derfor støjer el-biler i praksis kun mindre end almindelige biler, når der er tale om veje med lave hastigheder, dvs. veje i by- og villaområder. På landeveje og motorveje bidrager el-biler ikke til en reduktion af støjen. Dækstøjen kan blandt andet reduceres ved hjælp af støjreducerende asfalt (læs mere om Støjreducerende asfalt).

Vejtrafikstøj skabes som en kombination af motorstøj og dæk-vejbanestøj. For personbiler er motorstøjen den mest dominerende faktor ved lave hastigheder, mens støjen fra dæk-vejbanestøjen bliver den dominerende faktor ved hastigheder over 35 km/t. For lastbiler er situationen dog en lidt anden. Her bliver støjen fra kontakten mellem dæk og vejbanen først dominerende ved hastigheder over 60 km/t (1).

I områder med meget varelevering vil der således kunne forventes en stor effekt af indførelsen af el- og hybridbiler. Effekten vil både opleves, når lastbilerne og varevognene kører til og fra butikkerne, men også når de for eksempel kører i tomgang under levering.

I Miljøstyrelsens projekt “Støjsvag varelevering til butikker” er der foretaget målinger af forskellige typer lastbiler ved 15 km/t. Her støjer en hybrid-lastbil på el-drift ca. 15 dB mindre end en almindelig lastbil.

Dæk-vejbanestøjen er påvirket af hvilken type dæk, der anvendes. Når det gælder elbiler, er der to tendenser indenfor dækvalg fra producenten: På de tunge elbiler med stor batteripakke er dækkene brede, hvilket vil medføre øget støj fra dækkene sammenlignet med et smallere dæk. På de mindre tunge elbiler er dækkene ofte smalle med lidt større diameter, for at rullemodstanden fra dækkene er mindre og rækkevidden længere, hvilket medfører et mindre støjbidrag (læs mere om Dækstøj).

 

Udsendelse af kunstig lyd ved lave hastigheder

I takt med indførslen af el- og hybridbiler er der, fra organisationer for blinde og svagtseende verden rundt, blevet gjort opmærksom på risikoen for uheld mellem fodgængere og elbiler, da de støjsvage elbiler er sværere at høre. Dette har medført, at EU har indført et krav om, at der fra 1. juli 2019 skal installeres et akustisk varslingssystem (AVAS) på alle nye typer el- og hybridbiler, og fra 1. juli 2021 skal systemet været installeret på alle el- og hybridbiler.

Der vil således kunne forventes en mindre reduktion af støjen, ved anvendelse af el- og hybridbiler. Med det nye krav må bilerne maksimalt støje tilsvarende en almindelig personbil ved hastigheder op til 20 km/t. Det betyder i princippet, at el- og hybridbilerne primært vil have en støjreducerende effekt, når de kører mellem 20 og 35 km/t.

Der gælder ifølgeEU-forordning 540/2014, der beskriver varslingssystemet følgende:

  • AVAS-systemet skal generere en kontinuerlig lyd, som giver fodgængere og andre trafikanter signal om, at køretøjet er i drift. Lyden bør være let at genkende som lyden fra et køretøj og bør svare til lyden fra et køretøj i samme klasse udstyret med forbrændingsmotor.
  • Den lyd, som AVAS-systemet genererer, skal give en tydelig indikation af køretøjets opførsel, for eksempel via automatisk variation i lydniveauet eller sammenhæng med køretøjets hastighed.
  • Det lydniveau, der genereres af AVAS-systemet, må ikke overskride det omtrentlige støjniveau for et køretøj i klasse M1 udstyret med forbrændingsmotor, som er i drift under de samme forhold.

Dette betyder at der ved hastigheder under 20 km/t vil blive tilføjet en lyd, som har karakteristik og lydniveau, der er tilsvarende som hvis en almindelig personbil kom kørende. Af EU-forordningen fremgår det ligeledes, at grænseværdierne, for hvor støjende biler må være, løbende vil blive skærpet i år 2020 og igen i år 2024, hvorved at støjen gradvist vil blive reduceret.

 

Referencer:

(1) Vejdirektoratet, Optimering af støjreducerende slidlag, Rapport nr. 540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved hastigheder over ca. 35 km/t er dækstøjen dominerende og ved hastigheder over ca. 50 km/t har motorstøjen i praksis ingen betydning. Derfor støjer el-biler i praksis kun mindre end almindelige biler, når der er tale om veje med lave hastigheder, dvs. veje i byerne. På landeveje og motorveje bidrager el-biler ikke til en reduktion af støjen.