Viden om trafikstøj i og omkring boligen

Rolig Bolig er en webhåndbog, som har til formål at udbrede viden om trafikstøj og inspiration til konkrete støjløsninger i og omkring boligen. Webhåndbogen henvender sig primært til kommunale medarbejdere, arkitekter, entreprenører, byplanlæggere og borgere med en særlig interesse i de udfordringer, som den stadigt stigende trafikstøj medfører.

Domænet RoligBolig.dk har tidligere hørt under Miljøstyrelsen, men blev i sommeren 2019 overdraget til projektet ”Mindre Støj i Boliger”, som står bag udviklingen af webhåndbogen.

Roligbolig.dk er finansieret af:

Landsbyggefonden
Grundejernes Investeringsfond 
Region Hovedstaden 

 

Hjemmesiden er udarbejdet af partnerkredsen i projektet ”Mindre Støj i Boligen”. Partnerkredsen er:

Rambøll leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for byggeri, transport, arkitektur & byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi og management consulting. I dag beskæftiger Rambøll over 15.500 medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere i Danmark. Rambøll har 50 akustikere ansat i Norden og leverer en lang række ydelser indenfor støj og akustik.
www.ramboll.com

FORCE Technology er et uvildig og uafhængig Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed (GTS). Akustikafdelingen yder rådgivning, målinger og beregninger inden for akustik, lyd, støj og vibrationer, der anvendes bl.a. til kontrol og dokumentation af myndighedskrav og til produktspecifikationer. SenseLab arbejder med støjgene og menneskers lydopfattelse. For eksempel i form af lyttetest og lydlandskabsmålinger.
forcetechnology.com

Rådet for Grøn Omstilling (tidligere Det Økologiske Råd) er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for at fremme grøn og bæredygtig omstilling af samfundet. Målet er et samfund, der er i balance med det økosystem, vi er afhængige af, og hvor befolkningen ikke bliver udsat for luftforurening og skadelige kemikalier. Rådet for Grøn Omstilling arbejder med et bredt felt af emner indenfor miljø- og klimaområdet, herunder luftforurening og støj fra trafikken. www.rgo.dk

Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling og vækst. Gate 21 har de seneste 5 år arbejdet med at sætte trafikstøj på dagsorden, herunder stået bag projektet Silent City og udgivet Hvidbogen ”Trafikstøj – en overset samfundsudfordring”.
www.gate21.dk

 

Følgende personer har været involveret i udarbejdelsen af artikler:
 • Allan Jensen, Senior Specialist i Rambøll
 • Jesper Bo Andersen, Chefkonsulent i Rambøll
 • Kristine Hillig, Ingeniør i Rambøll
 • Rasmus Stahlfest Holck Skov, Specialist i FORCE Technology, Akustik & Vibration
 • Torben Holm Pedersen, Senior Teknologi Specialist i FORCE Technology, SenseLab
 • Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling
 • Jonathan Storm Simonsen, Kommunikationsmedarbejder i Gate 21
 • Camilla Rosendahl, Projektassistent i Gate 21
 • Kirstine Hjorth Lorenzen, Programleder i Gate 21
 • Claus Melvej Ascanius, Kommunikationskonsulent i Gate21

Få artikler er skrevet af andre forfattere, her er navnet angivet i artiklen.

 

Layout:

http://gipsygraphics.com/

 

Teknisk opsætning og drift af hjemmeside:

www.Codemakers.dk

 

Fotos:
 • Allan Jensen
 • Kirstine Hjorth Lorenzen
 • Rasmus Stahlfest Holck
 • Lene Ulsted Carlsen
 • Kenneth Løvholt, Living Media
 • +diverse billeder fra Shutterstock.com

 

Kontaktinfo:

Har du spørgsmål til hjemmesidens indhold, så kontakt os på gate21@gate21.dk.