Viden om trafikstøj i og omkring boligen

DÆKSTØJ

Støj fra dækkenes interaktion med vejbanen er uundgåelig. Og da dækkets primære funktion er at fastholde bilen sikkert til vejen under kørslen, er det i første omgang sikkerhed, som bliver prioriteret inden dækkets støjmæssige egenskaber overvejes. Men det ér muligt at træffe et aktivt valg i forhold til at reducere støjen fra din bil, når du skifter dæk. Også uden du behøver at gå på kompromis med dækkets andre egenskaber – og uden det behøver at koste ekstra.

 

Trafikstøjens komponenter

Vejtrafikstøj skabes som en kombination af motorstøj og dæk-vejbanestøj. Motorstøj skabes ved at køretøjets motor arbejder, mens dæk-vejbanestøjen skabes ved interaktionen, når der er kontakt mellem asfalten og dæk. Når dækblokkene rammer asfalten, bliver der således skabt støj, og yderligere bliver dækket og dets mange dækblokke sat i svingninger, hvilket også støjer.

Herudover skaber den luft, der presses væk lige foran dækket, en højfrekvent susen, hvilket kaldes horneffekten. For personbiler er motorstøjen den mest dominerende faktor ved lave hastigheder, mens dæk-vejbanestøjen bliver den dominerende faktor ved hastigheder over 40 km/t.

Figuren nedenfor viser, hvordan støjen fra en personbil er sammensat ved forskellige hastigheder:


Trafikstøjen fra en personbil som funktion af bilens hastighed, i 7,5 m afstand. Den samlede trafikstøj er en kombination af motorstøjen og dæk/vejbanestøj.

 

Dækkets størrelse og bredde har indflydelse på støjen

Alle parametre på et dæk har indflydelse på dækkets støjmæssige egenskaber:

Mønsteret på dækket, hårdheden af gummiet, stivheden af dækket, bredden af dækket, størrelsen af dækket og mange andre parametre.

  • et hårdt dæk er mere støjende end det samme dæk i blødt tilstand. Så i takt med at dækket bliver hårdere over tid, vil dækket blive mere støjende.
  • et bredt dæk har mere kontakt med vejbanen end et smalt dæk, og det brede dæk vil derfor være mere støjende end det smalle. Du vil derfor støje mindre, hvis du køber et smalt dæk.

 

Dækstøj inde i kabinen

En del af den støj du oplever inde i kabinen i en bil stammer fra dækket. Støjen bliver genereret ved at luften inde i dækket sættes i vibrationer, som overføres videre til bilens struktur og derved også opleves inde i bilen. For at mindske disse lyde har flere dækproducenter dæk, som dæmper netop denne støj, ved at der placeres et absorberende materiale inde i dækket. Disse typer dæk er dog ikke nødvendigvis støjsvage, når det kommer til den støj, som dækket udsender til omgivelserne.

En anden del af den dækstøj der kan høres inde i bilen, skyldes at lyden, der udstråles fra dækkene, kommer gennem bilens struktur og vinduer. Denne støj vil blive mindsket, hvis dækket er en støjsvag type, som udsender mindre støj til omgivelserne.

 

EU dækmærkning

Ligesom at man ved køb af vaskemaskine, køleskab eller elpærer kan finde et energimærke, har der siden 2012 været et krav om mærkning af dæk. Mærkatet viser dækkets egenskaber indenfor brændstofeffektivitet, vejgreb i vådt føre og støj. Formålet med mærkatet er at nedbringe CO2 udledningen, øge sikkerheden og mindske trafikstøjen. For brændstofeffektivitet og vådgreb klassificeres dækkene fra A til G, hvor klasse A er mest brændstofeffektive og det bedste vådgreb. Støjmærkningen angiver rullestøjen, hvor dækket kan mærkes med én, to eller tre lydbølger, suppleret med et støjniveau.

Dækmærkat der angiver dækkets egenskaber indenfor brændstofeffektivitet, vådgreb og rullestøj (1).

Dæk mærket med to lydbølger har et rullestøjsniveau, der er på eller under grænseværdien fra 2012, mens dæk med én lydbølge støjer mindst og ligger minimum 3 dB under grænseværdien. Dækmærket med tre lydbølger opfyldte grænseværdierne fra 2012, men overstiger de fremtidige grænseværdier. I forbindelse med indførelsen af dækmærket bliver støjkravene løbende skærpet. Det betyder, at de mest støjende dæk ikke længere er lovlige at producere.

Hollandske undersøgelser af dækmærkatet (2) viser, at der findes mange dæk på markedet, som har de bedste egenskaber både indenfor rullemodstand, vejgreb og støj – disse dæk betegnes ofte AAA-dæk. Undersøgelserne viser ligeledes at AAA-dæk ikke er dyrere end andre dæk.

På hjemmesiden dæklabel.dk kan du læse mere om dækmærkatet, samt finde en oversigt over dæk med gode egenskaber til netop din bil.

 

Referencer:

(1) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige parametre
(2) TNO report; TNO 2014 R10735; Potential benefits of Triple-A tyres in the Netherlands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ér muligt at træffe et aktivt valg i forhold til at reducere støjen fra din bil, når du skifter dæk. Også uden du behøver at gå på kompromis med dækkets andre egenskaber – og uden det behøver at koste ekstra.