Viden om trafikstøj i og omkring boligen

ANDRE STØJKILDER

Støj kommer ikke kun fra trafik. En del borgere er generet af støj fra andre støjkilder. Det vurderes, at 7.000 boliger er udsat for støj over grænseværdierne fra jernbaner, og 1.800 boliger er udsat for støj over grænseværdierne fra de større lufthavne i Danmark. Dertil kommer, at cirka 35 procent af beboere i etageejendomme vurderes at være generet af nabostøj.

Denne hjemmeside har primært fokus på støjen fra vejtrafik, men på nedenstående sider berøres kort støj fra naboer, vindmøller, virksomheder, jernbaner, flytrafik og byliv – med henvisning til, hvor du kan søge mere information.

STØJ FRA JERNBANER

STØJ FRA VIRKSOMHEDER

STØJ FRA FLYTRAFIK

STØJ FRA BYLIV

STØJ FRA NABOEN

STØJ FRA VINDMØLLER