Viden om trafikstøj i og omkring boligen

BYGHERREN HAR ET ANSVAR

Bygherren er den person, boligselskab eller virksomhed, der er ansvarlig og betaler for en bygning. Bygherren spiller en afgørende rolle for at opnå et godt lydmiljø i en ny eller renoveret bolig. Hvis der ikke stilles præcise krav til de nye vinduers eller den nye facades lydisolation, vil man højst sandsynligt ikke opnå det rigtige resultat og ender med ubevidst at købe en lydmæssig ”tilfældig” løsning. I flere tilfælde kan en ny facadeløsning endda forværre den eksisterende, oplevede støjbelastning i boligerne. Eksempelvis kan der ved udskiftning af gode eksisterende vinduer til moderne 3-lagsvinduer uden særlig lyddæmpning ske en forringelse af lydisolationen (læs mere om Vinduer).

Ved at stille præcise krav til den renoverede facades lydisolation, eksempelvis i udbudsdokumenter, kontrakter med entreprenør eller krav til produktleverandør, kan bygherren aktivt bestemme den ønskede kvalitet af de nye bygningsdele. Det kan også være vigtigt at føre tilsyn med selve udførelsen og kvaliteten af arbejdet, idet dårligt udført byggeri kan bidrage til store forringelser i bygningens lydisolation mod støj udefra (læs mere om montering og tætning) – og i øvrigt også mellem lejligheder (læs mere om lydisolering).

Ved bebyggelser i støjbelastede områder bør man som bygherre altid gøre sig den overvejelse, om det er muligt at forbedre beboernes oplevede støjbelastning inde i boligerne, indenfor renoveringens økonomiske ramme. Oftest er det netop muligt at opnå hørbare forbedringer af facadens lydisolation med en meget beskeden økonomisk merpris eller ved blot at vælge de rigtige løsninger.

Bygningsreglementet har grænseværdier for trafikstøj indendørs med lukkede vinduer (læs mere om grænseværdier). De krav gælder for nye bygninger.  Det er bygherrens ansvar, at kravene opfyldes, og det er kommunen, der skal føre tilsyn med, at det sker. Det kan kommunen for eksempel gøre ved at forlange dokumentation for opfyldelse af lydkrav, når bygherren anmoder om tilladelse til at tage et nyt byggeri i brug. Dokumentationen kan være lydtekniske målinger udført på det færdige byggeri eller tekniske beregninger.

Bygningsreglementets krav gælder ikke for eksisterende bygninger, heller ikke hvis der gennemføres en renovering af facader, for eksempel med udskiftning af vinduer. Kun ved meget omfattende ombygninger fra f.eks. erhverv til boliger kan der være krav om, at bygningsreglementet skal opfyldes. Der er således ingen lovkrav til lydforholdene, når eksisterende boliger renoveres. Hvis en renovering får støtte fra offentlige midler, kan der dog være særlige krav om, at nye vinduer skal reducere trafikstøjen. Hvis en bygning, der er udsat for støj, står foran en renovering, som omfatter facaden og vinduerne, er det en god ide at få undersøgt, hvordan det sikres, at de valgte løsninger dæmper støjen mest muligt.

Bygherren bør derfor selv aktivt orientere sig i forhold til muligheder og efterspørge de gode løsninger. Dette vil være med til at sikre investeringen og værdien af de opgraderede boliger (læs mere om Faldende boligpriser).

Som bygherre kan man for eksempel starte med at se på kravet til vejtrafikstøj indendørs i nye boliger, og på baggrund af dette vurdere, om det er muligt at opfylde disse krav, eller i hvert fald bringe boligernes standard et stykke hen mod en moderne bolig. En sådan forbedring vil også gøre boligerne mere attraktive. Det vil ofte være nyttigt, at få boligernes facade vurderet af en akustisk konsulent, som også kan rådgive om, hvilken løsning, der vil indfri ønsker og forventninger til den renoverede facades lydisolation og dermed det indendørs støjniveau fra trafik.

Forbedringernes type og omfang afhænger naturligvis af den specifikke facade, herunder vinduesareal og facadematerialer. De oplagte, hørbare forbedringer starter ofte ved at vælge vinduer med to forskellige glastykkelser, hvilket indebærer en ekstraomkostning på kun omkring 100 kr./m2 glas (læs mere om vinduer). Hvis der er en høj støjbelastning på boligernes facader, vil det være relevant at anvende egentlige lydruder med lydlaminerede glas. Der kan også være behov for ekstra lydisolering af for eksempel lette facadepartier og udeluftventiler (læs mere om Facader og Ventilation).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rambøll har i samarbejde med BO-VEST, Tranemosegård og Gate 21 udarbejdet en vejledning til håndtering af støjhensyn i forbindelse med renovering af almene boliger. Hent den gratis her:

Trafikstøj og renovering af almene boliger