Viden om trafikstøj i og omkring boligen

MONTERING OG TÆTNING

Når man monterer vinduer med høj lydisolation, er det meget vigtigt, at der fuges helt tæt omkring vinduet. Derudover er det vigtigt, at der stoppes hårdt med mineraluld i fugen mellem vindue og facadevæggen, så lyden ikke kan løbe udenom selve vinduet.

Forkert eller dårlig udført montering kan have store konsekvenser. Dårlig tætning kan således reducere lydisolationen med 5 – 10 dB.

Som tommelfingerregel kan man sige, at der skal stoppes med mindst 3 gange så meget mineraluld som normalt, dvs. stoppes 3 gange så hårdt, som ved en normal stopning rundt om vinduer i facader uden støjbelastning. Kun derved vil man opleve den fulde virkning af de nye lydisolerende vinduer.

Er der tale om gode lydisolerende vinduer allerede, og er de i god stand, vil en justering af beslag og eventuelt en udskiftning af vinduets tætningslister i mange tilfælde kunne give en hørbar forbedring. Det vil en fagmand kunne vurdere.

I et oplukkeligt vindue er der mange veje, hvor igennem udefra kommende støj kan slippe ind i boligen. De røde pile på nedenstående figur viser hver sin måde, hvorpå støjen kan komme igennem vinduet. Hvis bare én af de viste lydveje har en dårlig lydisolation, vil vinduets samlede lydisolation være forringet.


Kilde: SBi-anvisning 244, ”Lydisolering af klimaskærmen”, 2014

 

For tætning og fuger kan man opstille følgende huskeliste:

  • Der skal etableres en tæt fuge, hvilket blandt andet kræver, at fugen har en bredde, som passer til det anvendte fugemateriale, så fugen forbliver elastisk og ikke slipper karm eller mur.
  • Tætning udføres på både inderside og yderside med elastisk fuge og størst mulig afstand.
  • Fugen mellem karm og mur skal stoppes hårdt – svarende til 3 gange normal stopning.
  • Ved udskiftning af ruder: Følg leverandørens anvisninger omhyggeligt. Nogen karm-ramme-systemer har specielle lister og tætningsprincipper.
  • Forsatsruder skal have god tætning hele vejen rundt, og kunne lukkes med vridere eller lignende.
  • Skum kan ikke anvendes til lydtætning omkring vinduer, da materialet er for let.

 

Ovenstående billede er taget ind under en vindueskarm, hvor man ser oversiden af radiatoren nederst i billedet og undersiden af vindueskarmen øverst i billedet. Man kan se en åben fuge med lidt gul mineraluld og en opklodsning af vinduet, men der er ikke stoppet hårdt, og der er ikke udført en tæt, elastisk fuge mod boligen. Dette kan nedsætte den samlede lydisolation betydeligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forkert eller dårlig udført montering kan have store konsekvenser. Dårlig tætning kan reducere lydisolationen med 5 – 10 dB.