Viden om trafikstøj i og omkring boligen

INDRETNING AF BOLIGEN

 

Udover at reducere støjen som kommer udefra og ind i boligen, kan det være en god idé at undersøge om man kan ændre på indretningen i boligen for at reducere støjgenerne yderligere. Hvis du er generet af støj i din bolig, er det væsentligt, at alle muligheder for at reducere støjen bliver overvejet, så du kan minimere generne mest muligt.

 

Placering af soveværelse

Det vigtigste i forhold til støjgenen i din bolig er soveværelset. Undersøgelser har vist, at vejstøjens negative helbredseffekter er nært knyttet til forstyrrelse af nattesøvn (2). Det kan altså være en idé at overveje om der er ro nok, der hvor du og din familie sover. Måske kan du med fordel ændre på placeringen, brugen og indretningen af rummene i din bolig.

I første omgang således at soveværelser vender mod den mest stille facade og dernæst, at de primære opholdsrum også vender mod den mest stille facade eller mod en facade, hvor støj fra trafik eller andre støjkilder reduceres mest muligt. Forskning har vist, at hvis boligen har en stille side med et lavt støjniveau opleves støjen ved boligen alt andet lige mindre generende (3) (læs mere om Sundhedsmæssige Konsekvenser).

Tip: Hvis din bolig har en stille side, der vender væk fra vejen eller andre støjkilder vil det være en fordel at indrette dine sove- og opholdsrum i de dele af boligen.

Jo flere sove- og/eller opholdsrum man kan placere ud mod en stille facade jo bedre. Hvis du for eksempel har placeret dit soveværelse ud mod en støjende vej, mens din stue er placeret ind mod et stille gårdrum, så kan det det altså være en fordel at bytte rundt på rummenes anvendelse, så soveværelset er placeret ind mod gårdrummet.

Hvis din bolig i stedet har gennemgående rum, og både har en facade der vender ud mod en støjende vej eller andre støjkilder, og ind mod en stille side, for eksempel et lukket gårdrum, er det ikke sikkert du har mulighed for at ændre rummenes anvendelse, uden at lave en større ombygning. Her kan du i stedet tænke på, om det kan hjælpe at forbedre akustikken i din bolig, eller tænke i støjdæmpende vinduesløsninger (læs mere om Boligakustik og Vinduer).

 

Sådan kan du dæmpe støjen i din bolig

Mange oplever at der er støj, dårlig akustik og et højt lydniveau inde i boligen. I dag er mange danske hjem indrettet med en åben planløsning, rum i åben forbindelse, sparsomt møblement og hårde overflader, f.eks. gipspladelofter og glatte, hårde vægge. Med denne indretning, er der stor risiko for, at lydene i din bolig bliver til støj.

Ved at forbedre boligens akustiske forhold indendørs, kan du også reducere støjen som kommer udefra og ind i boligen. Støjniveauet og lyden i boligen bliver således mindre skarp, end når der er dårlig akustik i boligen (læs mere om Boligakustik)

 

Referencer:

(1) Støj fra veje, Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 4, 2007
(2) Trafikstøj Kræver Handling – Fakta, Udfordringer og Løsninger, Hvidbog april 2020.
(3) Stockholms Universitet (2008), Ljudlandskap för bättre hälsa. Resultat och slutsatser från ett multidisciplinärt forskningsprogram. Göteborg Universitet, Chalmers, Stockholms Universitet.

Der er mange muligheder for at ændre akustikken og dæmpe lyden inde i boligen. Du kan for eksempel dæmpe lyden ved at indrette din bolig med brug af tykke bløde gulvtæpper, ved at sætte gardiner op, vælge bløde møbler og bruge bogreoler.