Viden om trafikstøj i og omkring boligen

Viden og handling – nyt inspirationskatalog til mindre trafikstøj

Silent City-initiativet har udgivet et nyt inspirationskatalog, der samler relevante værktøjer, de velafprøvede løsninger – såvel som de spæde innovative løsninger.

Det er lykkedes at sætte trafikstøj på dagsordenen som samfundsproblem, både nationalt, regionalt og i kommunerne. Næste skridt er at den voksende opmærksomhed – som også er båret af støjbelastede borgere – skal udmøntes i endnu flere konkrete initiativer og handleplaner. Mere viden om trafikstøj er vejen frem i kampen mod trafikstøj. Det er formålet med det nye inspirationskatalog, hvor viden kombineres med en række gode eksempler på, hvordan trafikstøjen takles i både ind- og udland. Formålet er at inspirere og styrke indsatsen mod trafikstøjen på tværs af kommuner og vejmyndigheder.

Trafikstøj kræver handling

Antallet af borgere, der er plagede af støj, er stigende. Der er derfor brug for flere indsatser, der kan sikre et bedre lydmiljø i bolig- og byområder. Det kræver en sammensætning af flere tiltag, hvis vi skal opnå en markant støjreducerende effekt. Der skal både arbejdes for at mindske trafikstøj med bedre planlægning og igangsætte tiltag ved kilden eller helt tæt på de støjplagede borgere.

Mange kommuner arbejder allerede fokuseret med at reducere trafikstøjen. Det er kommunernes ansvar at bekæmpe støjen, der kommer fra de kommunale veje, og staten har ansvaret, når det kommer til motorvejene. Men i begge tilfælde vil mange borgere stadig søge handling fra kommunal side. De kommunale medarbejdere sidder ofte alene med opgaven, og støj og støjbekæmpelse kan være et bredt og komplekst felt.

Fra jordvolde til trafikreguleringer

Katalogets temaer og eksempler har til formål både at inspirere kommuner, som vil styrke deres indsats mod trafikstøj ved at få nye ideer eller metoder, som kan supplere eksisterende initiativer. Kataloget er også henvendt til de kommuner, der ikke allerede arbejder fokuseret med trafikstøj. Kataloget giver et indblik i, hvad der sker andre steder og hvor og hvordan man effektivt kan sætte ind mod trafikstøj.

Temaerne spænder fra tekniske foranstaltninger som støjskærme over støjreducerende trafikreguleringer til formidling og borgerinddragelse, som et værktøj til at mindske trafikstøjen.

I kataloget finder du viden om:

  • Lovgivning
  • Forskellige typer løsninger
  • Gode råd til at komme i gang – og hvad man skal være opmærksom på

Endeligt kan du også læse om en lang række konkrete cases rundt, hvor kommuner står bag forskellige tiltag, der skal sænke støjen for deres borgere.

Nyt inspirationskatalog samler velafprøvede og innovative værktøjer til at reducere trafikstøjen i din kommune
– Hent kataloget her.

Styrk indsatsen mod trafikstøj – Inspiration til handling, marts 2021