Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: NYE FORSATSRAMMER I EN AF KØBENHAVNS BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

A/B Christiansport er en andelsforening i starten af Amager, som har til huse i en af Københavns gamle bevaringsværdier bygninger. Bygningen er fra 1917 og står endnu med mange af de oprindelige detaljer, heriblandt de oprindelige forsatsvinduer.

Bebyggelsen ligger i et særligt trafikeret område, i det store kryds ved Amagerport og er af kommunen også kategoriseret som stærkt støjbelastet (over 68 dB på facaden). De gamle forsatsvinduer er egentlig en fin løsning i forhold til lydisolering, men de er slidte og trænger til renovering. De eksisterende vinduer består af tre vinduer nederst med tilhørende forsatsvinduer og øverst tre mindre vinduer med ældre termoruder. Flere beboere føler sig generet af trafikstøjen, som i mange af lejlighederne høres tydeligt.

Ifølge lydmålinger på de eksisterende vinduer dæmpes lyden med 24-29 dB igennem vinduet, hvilket resulterer i et lydniveau på mellem 34-42 dB. Til sammenligning er bygningsreglementets krav til nybyggeri at der må være et lydniveau på max 33 dB indendørs med lukkede vinduer.

A/B Christianshavn er en historisk forening, og flere af beboerne har boet der, siden de var børn. Derfor er der også beboere, eksempelvis Rasmus, som ikke føler sig synderligt generet af støjen – måske fordi det altid har været sådan? Han tilføjer, at lydbilledet har udviklet sig med tiden gennem de sidste 40 år, men mener han har vænnet sig til det over tid. Tilflyttere, som Karsten, lægger væsentligt mere mærke til støjbelastningen og føler sig generet af den. Karsten har desuden brugt tid på at sætte sig ind i, hvad trafikstøj kan have af konsekvenser for helbredet og føler en større grad af bekymring over støjbelastningen.

Foreningen har et ønske om at få en bedre vinduesløsning, som, udover at reducere det indendørs støjniveau maksimalt, også passer til bygningens æstetiske udtryk. Derfor har forsatsvinduet også fra starten haft den største interesse.

For at teste de mange forskellige muligheder der er, når det gælder forsatsløsninger, lagde foreningen i foråret 2019 hus til et demonstrationsprojekt, hvor fem forskellige glarmestre hver især har givet deres bud på en forsatsramme, som kan optimere lydisoleringen i vinduet.

 

Forsatsrammernes effekt

Formålet med projektet var at teste de forskellige løsninger i forhold til;

– først og fremmest den støjreducerende effekt
– dernæst funktionalitet, æstetik og pris

Udover disse forhold er beboerne også undervejs blevet opmærksomme på at elementer som energi, indeklima og lys, skal overvejes, når man som forening skal vælge en løsning for nye forsatsrammer.

FORCE Technology gennemførte støjmålinger før og efter projektet blev gennemført. En sådan lydmåling er kun indikativ eller orienterende, da baggrundsstøj og andre aktiviteter i bygningen ikke gør det muligt at måle den fulde lydisolation af vinduerne.

Målingerne viste følgende (Se billeder af de enkelte løsninger nederst):

 

Løsning luftlydisolation
Eksisterende forsatsrammer med 1-lags glas 24-29 dB*
Løsning 1: Forsatsvindue i aluminium med 1 lags lamineret glas (skydefunktion) 30 dB*
Løsning 2: Koblet glas på eksisterende ydre rammer (ingen forsatsrude) 23 dB
Løsning 3: Lydruder i eksisterende forsatsrammer 28 dB*
Løsning 4: Forsatsrammer i træ med lamineret termorude indvendig 29 dB*
Løsning 5: Forsatsrammer i aluminium med termoruder indvendig 35 dB*

Luftlydsisolationen er angivet som det vægtede reduktionstal R’w+Ctr.
Målinger med * skal betragtes som orienterende minimumsværdier, da baggrundsstøjen har vist sig for høj.
Kilde:
Teknisk notat, Orienterende målinger af vinduers lydisolation i demonstrationsprojekt i AB Christiansport

For mange af løsningerne forventede projektholdet en højere målt støjreduktion, idet laboratorietest har vist større reduktionseffekt. Eksempelvis er der for forsatsrammer i træ for Dannebrogsvindue med lamineret forsatsrude målt luftlydsisolationen på 35 dB (se også 4.1.2 link) . Det blev samtidigt bekræftet af beboernes meget positive oplevelse af de fleste løsninger og deres forbedrede effekt i forhold til den eksisterende løsning.

A/B Christiansport beslutter i sommeren 2019 at gå videre med en af løsningerne fra demonstrationsprojektet. Hovedprojektet med udskiftning af alle forsatsrammer i foreningen gennemføres i efteråret 2019 med støtte fra Københavns Kommunes støjpulje.

 

Løsning 1: Forsats vindue i aluminium med 1 lag glas

Forsatsvindue i aluminium med 1 lag glas. Glasset monteret i rammerne er 6 mm stadip silence fra Saint Gobain.

Løsning 2: Koblet glas på eksisterende ydre rammer

Standard Opto-Glas løsning bestående af 1 stk. 6 mm.  Opto-Glas energiglas.

Løsning 3: Renovering af eksisterende forsatsrammer

Glas i nederste eksisterende forsatsrammer er udskiftet til lydruder. Glas i øverste forsatsrammer er udskiftet til termodlydruder.

Løsning 4: Forsatsrude i træ med termorude indvendig

De monterede termoruder er 8,38 mm. Stadip Silence RW38

Løsning 5: Forsatsvindue i aluminium med termorude indvendig

Termoruden er monteret med 6-9-6.

 

Projektet blev gennemført i foråret 2019 i samarbejde med Gate 21, FORCE Technology og Glarmesterlauget. Byens Tegnestue var rådgiver på projektet. Følgende glarmestre deltog i projektet: Glarmester Snoer, Trehøje Træindustri, Opto-Reno  Glarmester Hans Jensen og Aludesign.

 

 

 

 

 

 

 

 

“De tager virkelig meget støj. Taget i betragtning hvor meget trafik man kan se, der er på gaden, så er her blevet virkelig stille. De spinkle rammer gør, at de passer fint ind i æstetikken og giver løsningen med skyderammer virkelig god funktionalitet.”

– Rasmus, beboer om løsning med skyderammer i aluminium

 

 

“Der kommer ingen støj igennem vinduet længere. Vi synes også de er meget smukke og ligner næsten de gamle med sprosser og det hele. Vi har også lagt mærke til, at der er mindre kuldenedfald.”


– Anne-Lene, beboer om løsning med traditionelle forsatsrammer i træ