Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: MASKERING AF STØJEN I HANNEMANNS PARK

Foran Rambølls hovedkontor ligger det 7.000 m2 store nyanlagte område, Hannemanns Park. Rambølls rådgivende ingeniører og landskabsarkitekter har designet parken og ændret området fra en grå plads præget af støj og vind, til et mere grønt og levende område med træer, buske, farverige blomster og rislende vandløb.

Hannemanns park ligger placeret langs Ørestads Boulevard og langs Øresundsmotorvejen. Samtidig løber metroen igennem området og Øresundstoget passerer mod nord. Området er meget støjbelastet, og det største problem i området er den dominerende sydvestenvind, og den markante støj fra trafikken fra motorvejen, metroen og øresundstoget.

Intensionerne med parken har været at forbedre udemiljøet i området ved etablering af beplantning og ændring af den eksisterende vandkanals forløb. Med etablering af beplantningen vil vindhastigheden blive reduceret, og det har været tanken, at lydene fra bladenes raslen og vandets rislen i kanalen skal ændre lydbilledet fra at være et ubehageligt lydmiljø domineret af motorvejsstøjen, til at være et mindre ubehageligt lydmiljø med behagelige naturlyde, der kan aflede opmærksomheden fra den vedvarende trafikstøj. På den del af området, der ligger nærmest motorvejen mod nord er der etableret en jordvold, som skal reducere støjen fra motorvejen på de områder, hvor folk færdes. Udover at tilføje naturlige lyde til området, har det været forhåbningen, at man, ved at forbedre det visuelle miljø, også vil forbedre områdets lydmiljø og undertrykke den generende trafikstøj.

Støjberegninger af området har vist, at grebene i området umiddelbart ikke har ført til en målbar dæmpning af støjen. Men ved at forbedre de visuelle forhold og gøre området grønnere og mere interessant, med træer, natur, blomster og rislende vand, bliver man mødt med et mere interessant område, der kan vække sanser, og ændre den overordnede oplevelse af området – og dermed også opfattelsen af støjen.

I det nyanlagte område er det stadig motorvejsstøjen, der dominerer, men området er forskønnet og er nu visuelt mere interessant.

 

 

Til venstre: før, til højre: efter

 

 

Til venstre: før, til højre: efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med etablering af beplantningen vil vindhastigheden blive reduceret, og det har været tanken, at lydene fra bladenes raslen og vandets rislen i kanalen skal ændre lydbilledet.