Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE – NÅR MOTORCYKLER LARMER

Hver enkel motorcykel er typegodkendt til at støje på et vist niveau. Det godkendte niveau afhænger blandt andet af motorens størrelse og produktionsåret. Derfor er der ingen generelle grænseværdier for hvor meget en motorcykel må larme. Motorcyklens typegodkendelse gælder for hele motorcyklens levetid.

Desværre foretager nogle ejere af motorcykler konstruktive ændringer, som har til formål at få motorcyklen til at larme endnu mere end loven tillader. Også manglende vedligeholdelse kan føre til unødigt høje støjniveauer fra motorcykler. Dette er nogle af årsagerne til, at mange borgere netop føler sig generet af larm fra motorcykler.

Sammenligning af støjniveauet ved kørsel med samme motorcykel før og efter en ulovlig ændring af motorcyklens udstødning (1).

I færdselsloven er det angivet, at motordrevne køretøjer ”skal betjenes således, at det ikke afgiver unødig støj” og at overtrædelse heraf straffes med bøde. Fra januar 2020 tilføjes det, at ”hvis et motordrevet køretøj betjenes således eller er i en sådan ulovlig stand, at det afgiver unødig støj” betragtes det som skærpende omstændigheder. Det betyder blandt andet, at bøden stiger fra 1.000 til 2.500 kr., hvis politiet registrerer, at en motorcykel larmer mere end de lovpligtige grænseværdier foreskriver. Både fører og ejer af motorcyklen kan pålægges bødeansvar.

 

Referencer

(1) ACEM – Striving against noise, 2004