Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: STØJDÆMPENDE AUTOVÆRN

Langs mange af vores veje står der autoværn. De står der som sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sørger for at motorkøretøjer bliver på vejen og ikke kollidere med for eksempel lygtepæle, træer eller bygninger. Men den danske virksomhed NAG1 har, i samarbejde med, Rockwool International, RMIG A/S og Volkmann & Rossbach GmbH, udviklet et autoværn der kan mere end det. Med sin perforerede overflade og absorberende kerne af mineraluld kan autoværnet dæmpe støjens udbredelse i omgivelserne mærkbart. Den lave støjskærm står helt tæt ved kilden og har især effekt på den mest dominerende del af støjen, ved højere hastigheder, dæk-vejbanestøjen. Den har netop en god effekt, fordi den kan placeres meget tæt på kilden, i modsætning til en traditionel støjskærm.

 

NAG1’s patenteret det nu CE-mærkede støjdæmpende autoværn er blandt andet blevet testet i Silent City’s Living Lab, Nemlig på Vejlegårdsvej i Vallensbæk og på Ishøj Stationsvej. projektet er udviklet med støtte fra Markedsmodningsfonden.

 

På Vejlegårdsvej i Vallensbæk og på Ishøj Stationsvej finder man landets laveste støjskærme med støjdæmpende virkning. Her har virksomheden NAG1, som en del af Silent Citys Living Lab og med støtte fra Markedsmodningsfonden, sat et støjreducerende autoværn op. Virksomheden har udviklet og patenteret det nu CE-mærkede autoværn, der med et unikt design ændrer et standardautoværn til en lav støjskærm. Støjskærmen dæmper især den del af støjen, der kommer fra kontakten mellem dæk og vej.

Autoværnets effekt

Målinger har vist at autoværnet kan dæmpe støjen med 3-5 dB. En spørgeskemaundersøgelse på demonstrationssitet viser, at 67 procent af beboerne ud til Vejlegårdsvej mener, at det støjreducerende autoværn har haft en god virkning. De oplever en moderat støjdæmpning, der svarer til den forventede effekt på mellem 3 og 5 decibel for boliger tættest på vejen. 3 til 5 decibel opleves som en hørbar ændring. Kun 10 procent af beboerne siger, at de oplever ingen – eller meget lille – støjdæmpning. Den lave støjskærm har god virkning på denne strækning, fordi den står tæt på støjkilden.

Læs mere om det støjdæmpende autoværn på NAG1’s hjemmeside.