Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE – VEJSTØJ MÅLES, BEREGNES OG FORMIDLES I REALTID

SoundCity by SoundEar

Støjkort laves kun hvert femte år, baserer sig på beregnede støjdata som årlige gennemsnitsværdier og dækker ikke hele landet. Med nye sensorløsninger er det nu blevet lettere at supplere støjkortene med rigtige støjmålinger, som kan vise den aktuelle situation og variationerne over døgn, uger og år. Men en udfordring med støjmålinger er, at de foretages i punkter. Og de kan derfor ikke fortælle noget om støjudbredelsen eller støjgener i et område.

Den udfordring tog SoundEar og FORCE Technology op i et udviklingssamarbejde, hvor Albertslund Kommune stillede Roskildevej til rådighed. Resultatet blev udviklingen af et nyt produkt – SoundCity by SoundEar. SoundCity-platformen kombinerer målinger fra sensorer med beregninger af støjudbredelsen og støjgener i et udvalgt område – i dette tilfælde Roskildevej. Her giver den nye platform borgere og andre interesserede mulighed for at se støjsituationen her og nu. Samtidigt opsamles målte data og beregninger tilbage i tiden. Målet er på sigt at udvikle SoundCity-platformen, så alle brugere har direkte adgang til historiske data om støj og gener fra den vejstrækning, som er udvalgt. Værktøjet vil således kunne være et supplement til de eksisterende beregnede støjkort, som vi kender fra Miljøstyrelsen.

 

Om udviklingsprojektet

Kommunen har anbragt fem målestationer på Roskildevej i Albertslund. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, så man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet. Se Støjkortet her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Roskildevej har kommunen anbragt fem målestationer på Roskildevej i Albertslund. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, så man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet.