Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE – VEJSTØJ MÅLES, BEREGNES OG FORMIDLES I REALTID

Støjkort laves kun hvert femte år, baserer sig på beregnede støjdata som årlige gennemsnitsværdier og dækker ikke hele landet. Med nye sensorløsninger er det nu blevet lettere at supplere støjkortene med rigtige støjmålinger, som kan vise den aktuelle situation og variationerne over timer, døgn og år. Men en udfordring med støjmålinger er, at de foretages i enkelte punkter. Og de kan derfor ikke fortælle noget om støjudbredelsen eller støjgener i et område.

Den udfordring har SoundEar og FORCE Technology taget op i et udviklingssamarbejde, hvor Albertslund Kommune stiller Roskildevej til rådighed. Resultatet er udviklingen af et nyt produkt som måler, beregner og formidler et områdes støj i realtid. Platformen kombinerer støjmålinger fra sensorer med beregninger af støjudbredelsen og støjgener i et udvalgt område – i dette tilfælde Roskildevej. Her giver den nye platform mulighed for at se støjsituationen her og nu. Samtidigt opsamles målte data og beregninger tilbage i tiden, og platformen kan vise historiske data om støj og gener fra den vejstrækning, som er udvalgt. Værktøjet vil således kunne være et supplement til de eksisterende beregnede støjkort, som vi kender fra Miljøstyrelsen.

Om udviklingsprojektet

Kommunen har anbragt fem målestationer på Roskildevej i Albertslund. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, så man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet. Støjkortet tilgås via en hjemmeside, som kan være åben eller delvist lukket med adgangskode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Roskildevej har kommunen anbragt fem målestationer på Roskildevej i Albertslund. Ud fra målestationernes placering er der udarbejdet et aktivt støjkort. Kortet er knyttet til en tilhørende hjemmeside, som opdateres hvert sekund, så man eksempelvis kan se en lastbil bevæge sig live hen over kortet.