Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: INNOVATIV STØJSKÆRM

I Vallensbæk Kommune er Silent City’s første demonstrationsprojekt blevet sat op – en helt ny type støjskærm af brugte vindmøllervinger. Støjskærmen er 82 meter lang og 2 meter høj og er placeret på Sdr. Ringvej langs ni parceller i forlængelse af støjskærmen foran Kaffehaven i Vallensbæk. Hør hvordan den miljøvenlige støjskærm er blevet til, og hvad det har betydet for borgerne i filmen her.

 

Støjskærmen er udviklet af firmaet Miljøskærm. Det særlige ved den nye type støjskærm er, at den er lavet af gamle vindmøllevinger og genbrugt plast. Vindmøllevinger kan normalt ikke genbruges og ender derfor på lossepladsen i deponi. Miljøstyrelsen anslår, at der årligt kassereres 7.000-10.000 ton glasfibermaterialer i Danmark (2011), og at mængden i 2020 vil være steget til 12.000-15.000 ton per år. Dette gør som udgangspunkt gamle vinger til et relativt stort miljøproblem – du kan læse en rapport om glas-fibermaterialer her. Men denne nye type støjskærm genbruger materialerne, så de får et nyt og forlænget liv, samtidig med at det sænker støj fra trafikken.

 

Støjskærmens effekt

Miljøskærmen har sænket støjen for borgere 6-7 decibel. Det betyder, at boligerne er røget ud af kategorien ’støjbelastet’, der tildeles områder, hvor vejstøjen runder de 58 decibel. Det er godt nyt for beboerne, men også for producenten Miljøskærm. Målingerne viser nemlig, at en reduktion på knap syv decibel ligger over, hvad man normalt forventer af en skærm i to meters højde. Det er Brüel & Kjær der i samarbejde med Rambøll har lavet støjmålinger før og under projektet.

Støjmålinger er tilgængelige i realtid gennem Brüel & Kjærs Noise Sentimental web service, som du kan finde her (OBS: linket virker kun i Internet Explorer og Firefox). På hjemmesiden har man under målingerne kunnet se det aktuelle støjniveau og få adgang til statistik for døgn, uge og måned.

Derudover har COWI har udarbejdet en indledende miljøscreening på produktet, som viser, at produktion af miljøskærmen resulterer i 60 procent færre drivhusgasser set i forhold til en standard støjskærm.

Projektet med Miljøskærm viser, hvordan man kan arbejde mere innovativt med at sænke støjen fra trafikken samtidig med at have fokus på genbrug af materiale og cirkulær økonomi.

Kilde: Rambøll

 

Vallensbæk Kommune og Gate 21 har stået for den overordnede koordinering og formidling til borgere i forhold til opsætning og test af miljøskærmen. Vallensbæk Kommune indgik i 2016 en OPI-aftale med NCC. NCC udførte entreprenørarbejdet og har udviklet et forretningskoncept, en metode og et design for opstilling af miljøskærmen. Det skete i tæt samarbejde med Miljøskærm, som ejer patentet. Miljøskærm stod for produktionen af skærmen. Miljøskærm har med støtte fra Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram udviklet den pilotproduktion, som blev sat op i Vallensbæk.

 

Støjskærmen af brugte vindmøllevinger er blevet sat op i et samarbejde mellem Gate 21, Vallensbæk Kommune, virksomheden Miljøskærm og NCC. Brüel & Kjær har i samarbejde med Rambøll lavet støjmålinger før og under projektet.