Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: KLIMASKÆRMEN VED FOLEHAVEN

Ved Boligforeningen 3B i Valby står en ny type støjskærm, der også løser problemet med både trafikstøj og oversvømmelse ved skybrud. Vand fra tage udgør op mod 2/3 af byens afstrømning ved nedbør; klimaskærmens kerne af støjabsorberende mineraluld fungerer ud over at skærme for trafikstøj samtidig som vertikale fordampningsflader (over terræn) af regn fra boligernes tage. Klimaskærmen har skabt en lille mere roligt og grønt uderum tæt på en af Danmarks mest trafikerede veje samt sænket støjen indeni boligerne.

Ved at tænke LAR-løsning (LAR – Lokal Afledning af Regnvand) sammen med en løsning for trafikstøj har man opnået flere ting. LAR-løsninger er typisk pladskrævende og omkostningsfulde – klimaskærmen optager minimal plads og begrænser anlægsarbejdet Den smalle støjskærm håndterer vandet over terræn og minimerer jordarbejdet. Når det gælder trafikstøjsbekæmpelse er det typisk svært at finde finansiering til indsatser. Der er ofte langt flere midler afsat til LAR indsatser i de kommunale budgetter. Så ved at tænke de to udfordringer sammen har man i Folehaven både fundet plads til en god LAR-løsning og skabt finansiering til en meget relevant indsats mod trafikstøj. Klimaskærmen er udviklet i naturmaterialer som pil, lærk og robinie og skaber behagelige levemiljøer, der typisk ikke tiltrækker graffiti og hærværk.

Udviklingen af Klimaskærmen er sket indenfor rammerne det Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram og man kan læse mere om projektet på Teknologisk Instituts hjemmeside.