Viden om trafikstøj i og omkring boligen

RUSSERVINDUER

I områder, hvor der er stor støjbelastning, og samtidig krav om ventilation gennem åbne vinduer, er ventilationsvinduer løsningen. Det mest anvendte ventilationsvindue bliver også kaldt ”Russervindue”, da princippet stammer fra Rusland, hvor funktionen oprindeligt var at forvarme udeluften i vinterperioden, inden den kommer ind i bygningen.

Russervinduet anvendes i områder, hvor støjbelastningen på facaden er 58 dB < Lden ≤ 68 dB for veje og Lden > 64dB for jernbaner. Her er der i planlovgivningen krav til det indendørs støjniveau med åbnede vinduer. Oftest vil et russervindues åbningsareal være angivet med et åbningsareal på 0,35 m2, hvilket skyldes Miljøstyrelses krav om åbningsareal på 0,35 m2 pr. vindue. (læs mere om Grænseværdier)

Et russervindue er opbygget som en dobbelt vindueskonstruktion, med relativt stor afstand mellem det udvendige og det indvendige vinduesparti. Ofte placeres der lydabsorberende materiale langs sider, top og bund i mellemrummet mellem vindueselementerne.

Russervinduet fungerer lyd- og ventilationsmæssigt ved at lyd og luft kommer ind gennem en udadgående ramme forneden i det udvendige vindueselement, og derefter lodret op og ind i boligen gennem en indadgående ramme i det inderste vindueselement. Mens lyd og luft passerer gennem mellemrummet opvarmes luften, samtidig med at støjen dæmpes af de lydabsorberende materialer i mellemrummets top, side og/eller bund.

Princip for luftgennemstrømning gennem russervindue. Kilde: SBi anvisning 244.

I åbentstående tilstand har rudetypen ikke betydning for vinduets lydisolation. Det vigtigste parameter for russervinduet er vinduets højde, åbningsarealet af de to oplukkelige rammer, samt placering af det lydabsorberende materiale i mellemrummet. Derudover har afstanden til loftet i boligen en indflydelse, især hvis loftet i boligen er absorberende.

Da et russervindue anvendes hvor der er specifikke krav til lysisolationen i både åben- og lukket tilstand, og samtidig skal passe ind i en facade, designes russervinduerne ofte til hvert enkelt projekt.

I Valby er der på området, der førhen lagde jord til Valby Maskinfabrik, opført boliger, hvor der på grund af støjniveauer helt op til Lden = 72 dB er anvendt russervinduer (læs mere om casen Støjdæmpning med russervinduer på Valby Maskinfabrik)

Lydisolation i lukket tilstand

Lydisolationen af et russervindue afhænger af, hvilke ruder og karm-ramme konstruktion vinduet består af. Et vigtigt parameter for russervinduets lydisolation er, hvorvidt at det udvendige og indvendige vindue er sammenkoblet eller adskilt. I nedenstående tabel vises eksempler på lydisolation for lukkede russervinduer med sammenkoblede og adskilte rammer.

Værdierne må ikke anses fuldt dækkende for, hvad der kan opnås for russervinduet i lukket tilstand.

  • R‘w – luftlydisolation: Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning. Evnen angives som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i decibel (dB). Jo højere tal, jo bedre lydisolation.
  • R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et korrigeret tal for Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels evne til at isolere specifikt mod støj fra vejtrafik. Jo højere tal, jo bedre lydisolation mod trafikstøj.

Lydisolation i åben tilstand

Lydisolationen af et russervindue i åben tilstand afhænger som tidligere omtalt af vinduets højde, samt hvorvidt at der er absorberende materiale i vinduets karm. I nedenstående tabel er der eksempler for russervinduers lydisolation i forskellige højder, med og uden karmabsorbent, sammenlignet med et standard tophængt vindue.

 

 

 

 

 

 

Eksempler på lydisolation for ventilationsvinduer i åben stilling (0,35 m2) som vist på ovenstående illustration. Tabellen er en gengivelse af Tabel 8 i SBI anvisning 244.
Værdierne er fremkommet ved anvendelse af Designguide for bestemmelse af ”Russervinduer”.

  • R‘w – luftlydisolation: Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning. Evnen angives som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i decibel (dB). Jo højere tal, jo bedre lydisolation.
  • R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et korrigeret tal for Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels evne til at isolere specifikt mod støj fra vejtrafik. Jo højere tal, jo bedre lydisolation mod trafikstøj.

 

>> CASE

Støjdæmpning med russervinduer på Valby Maskinfabrik