Viden om trafikstøj i og omkring boligen

STØJDÆMPENDE VINDUER

Når et vindue skal skiftes til et støjdæmpende vindue, er det oplagt at installere et vindue med en lydrude.

Det er vigtigt at understrege, at ordet lydruder bruges (og misbruges) i mange sammenhænge, og at ordet derfor anvendes – også af fagfolk – om både gode og mindre gode løsninger. Derfor skal man være meget præcis, når man bestiller sine lydruder, og gerne med hjælp fra en specialiseret akustikrådgiver. Et almindeligt vindue monteret med ”lydruder” kan dæmpe alt imellem 29 dB og 39 dB i praksis. Man siger normalt, at en forskel på 8-10 dB opleves som en fordobling/halvering af støjniveauet fra vejtrafikstøj, så det har absolut en betydning. Det koster ikke ret meget mere at vælge det bedste vindue – til gengæld har du glæde af det i mange år frem.

Ved at støjisolere vinduerne, får man i de fleste tilfælde også en bedre varmeisolering. men det modsatte er ikke altid tilfældet.

I en ejendom på Jyllingevej er ældre og utætte forsatsvinduer udskiftet med nye støjdæmpende vinduer, læs mere om oplevelserne med udskiftning af vinduerne her.

 

Konstruktionen

Normale trævinduer og træ/alu-vinduer – med ruder, rammer og karme – kan give en lydisolation på op til ca. Rw+Ctr = 39 dB. Der findes dog også vinduer på markedet, hvor samme gode lydruder samlet set vil give en lavere lydisolation på grund af lydmæssige dårligere konstruktion af karme og rammer. I støjbelastede områder bør man altid anvende vinduer med dokumentation for vinduets samlede lydisolation, dvs. ruder, rammer og karme. Man bør også sikre sig at der ikke er andre bygningsdele ved vinduet, hvor støjen slipper ind eksempelvis brystning under vinduet. Endelig er det vigtigt at være opmærksom på at vinduet monteres rigtigt – læs mere under montering og tætning 4.1.5

Udeluftventiler er et svagt element i et vindue. Hvis luftens vej gennem ventilen er relativt direkte, uden at der er absorberende materiale i ventilen, da vil ventilen ofte have en dårlig lydisolation – hvis luften vej er snørklet og skal passere forbi absorberende materiale, da vil ventilen typisk have en højere lydisolation. Hvis udeluftventilen har en ringe lydisolation, vil dette påvirke den samlede lydisolation af vinduet. Det er derfor vigtigt at udeluftventilen har en høj lydisolation i både åben og lukket tilstand – specielt, hvis vinduet har en høj lydisolation.

En lydrudes opbygning er typisk karakteriseret ved at den består af to eller tre lag glas. Glastykkelserne skal være forskellige, og afstanden mellem glassene skal være så stor som mulig. For tre-lags glas anbefales at afstandene mellem glassene er forskellige. Ofte er et eller flere af glassene lamineret, da dette forøger rudens lydisolation. Laminerede ruder består af to glaslag, der er adskilt af et plastmateriale som afhængigt af typen og tykkelsen af lamineringsmateriale har større eller mindre støjdæmpende egenskaber.

Hulrummet mellem glassene i en lydrude er fyldt med en gasart, som typisk er argon eller krypton. Gassen mellem ruderne er et vigtigt parameter i rudens varmeisoleringsevne. Gassen har en begrænset indflydelse på rudens lydisolation, men for tre-lagsruder kan det anbefales at anvende forskellige gasarter i de to hulrum.

 

I figurerne nedenfor illustreres principper for forskellige opbygninger af to- og tre-lags ruder:

Princip for opbygning af to-lags ruder. Kilde: SBi-anvisning 244

 

Princip for opbygning af tre-lags ruder. Kilde: SBi-anvisning 244.

 

Eksempler på forbedring af isoleringsrudes lydisolation ved brug af lydrude

I nedenstående skema kan du se eksempler på forskellige løsningers støjdæmpende effekt ved brug af lydruder.

Kilde: SBi-anvisning 244

  • R‘w – luftlydisolation: Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning. Evnen angives som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i decibel (dB). Jo højere tal, jo bedre lydisolation.
  • R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et korrigeret tal for Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels evne til at isolere specifikt mod lavfrekvent støj fra vejtrafik. Jo højere tal, jo bedre lydisolation mod trafikstøj.

 

 

>> CASE

Nye lydvinduer mod trafikerede Jyllingevej.

Det koster ikke ret meget mere at vælge det bedste vindue – til gengæld har du glæde af det i mange år frem.