Viden om trafikstøj i og omkring boligen

CASE: STILLEBÆNK PÅ VALLENSBÆK FODBOLDGOLFBANE

I Vallensbæk finder du en stor fodboldgolfbane i et grønt, åbent naturområde. Det ellers idylliske landskab har den udfordring, at Ringstedbanen og Holbækmotorvejen kører lige ved siden af fodboldgolfbanen og resten af det grønne naturområde. Trafikken fra motorvejen og jernbanen betyder, at området er stærkt støjplaget. I det åbne landskab er der desuden en del vind og når den kommer fra nord, hvor motorvejen og jernbanen ligger, vil støjen hjælpes yderligere ind over området.

Arkitekterne fra G9 Landskab, Park og Byrum har i et samarbejde med FORCE Technology udviklet en ”Stillebænk” og Vallensbæk fodboldgolfbane var et oplagt sted at afprøve bænkens støjdæmpende egenskaber. Stillebænken er et eksempel på, hvordan man kan bruge byrumsinventar som et værn mod trafikstøj.

Bænken består af en 2 meter høj, let vinklet og buet støjskærm. På indersiden er den beklædt med perforerede plader med lydabsorberende materiale. Således virker bænkens ryg afskærmende for både lyd og vind, samtidig med at den lyd, der alligevel måtte krybe over eller rundt om skærmen, kan absorberes i de porøse plader på indersiden. Bænken er placeret med front mod syd for at give den bedste afskærmning mod støjen, der oftest kommer fra nord. Det giver også en visuel afskærmning af trafikken, hvilket kan have indflydelse på det oplevede støjniveau. Desuden giver placeringen de bedste muligheder for at nyde solen fra syd.

 

                            

 

Stillebænkens effekt

FORCE Technology har udført støjmålinger ved bænken, der viser en dæmpning på 13-14 dB alt efter hvor på bænken man sidder. Det er en meget væsentlig dæmpning, som svarer til mere end en halvering af det opfattede støjniveau.

Nedenstående graf viser støjmålingerne henholdsvis midt på bænken og ved siden af bænken. Målingerne er lavet over en tidsperiode. I midten af grafen ses lydniveauet ved et forbikørende tog. I hver side ses lydniveauet for den mere konstante vejtrafik. Målingerne er udført ved vind fra nordvest. Når vinden står ind fra syd eller vest, vil man kunne høre trafikken fra Vallensbæk Torvevej vest for området. Denne vej genererer dog en knap så påtrængende støj. Den værste støj i området vil opleves med vind fra nord og netop her har bænken da også den bedste effekt. Målingerne viser desuden, at især de høje frekvenser fanges af stillebænken, hvilket gør lyden mindre påtrængende og skarp.

 

Godt værktøj til støjplaget byrum

Lokale støjskærme og integreret byrumsinventar kan være gode værktøjer til støjdæmpning i et støjplaget byrum. Det er en mulighed for at skabe små oaser, hvor der er relativt stille og det overordnede støjniveau opleves mindre generende.

I tættere byrum skal man være opmærksom på lydens refleksion mellem de hårde overflader. Hvis en bænk som denne bruges som værn mod trafikstøj i et tæt bebygget område, vil man ikke kunne forvente samme høje dæmpningsgrad, som ved placeringen i det åbne område i Vallensbæk. Man skal overveje placeringen og orientere sig i forhold til lydkilden, vindretning og potentielt reflekterende overflader.

 

Hør stillebænkens effekt

Juster først lyden, så talen lyder naturligt

 

Optaget synkront ved siden af bænken vs. på midterpladsen

Motorvejsstøj, optaget ved siden af stillebænk

 

Motorvejsstøj, optaget på midterpladsen i stillebænken

 

Tog- og motorvejsstøj, optaget ved siden af stillebænk

 

Tog- og motorvejsstøj, optaget på midterpladsen i stillebænken

 

Optaget synkront ved siden af bænken vs. på yderpladsen

Motorvejsstøj, optaget ved siden af stillebænk

 

Motorvejsstøj, optaget på yderpladsen i stillebænken

 

Tog- og motorvejsstøj, optaget ved siden af stillebænk

 

Tog- og motorvejsstøj, optaget på yderpladsen i stillebænken

 

 

 

Stillebænken er resultatet af et samarbejde mellem FORCE Technology, G9 Landskab, Park & Byrum, Vallensbæk Kommune og partnerorganisationen Gate 21.

Stillebænken indgår som et demonstrationsprojekt i Gate 21’s projekt Silent City, hvor kommuner, virksomheder, borgere, regioner og vidensinstitutioner samarbejder om at reduceres trafikstøj.

 

 

 

 

 

 

 

 

“Med en stillebænk som denne kan man skabe lydmiljøer, hvor folk har lyst til at opholde sig, selvom de befinder sig i et larmende miljø.”

– Torben Holm Pedersen, senior teknologispecialist hos FORCE Technology