Viden om trafikstøj i og omkring boligen

FORSATSRUDER

I ældre ejendomme, hvor der behov for at øge eksisterende vinduers lydisolation og samtidig bevare vinduets arkitektoniske udtryk er forsatsvinduer en oplagt løsning. Herudover har forsatsruder også den fordel at der ved den rigtige løsning kan opnås en meget stor reduktion af udefra kommende støj og god varmeisolation. Afstanden mellem det almindelige vindue og forsatsen gør, at støj fra gaden har svært ved at slippe ind -og varmen har svært ved at slippe ud. Det skyldes at vekslingen mellem fast materiale og luft, som støjen skal passere, svækker støjen.

I en støjplaget ejendom står mange bygningsejere i overvejelsen mellem at bevare de originale vinduer eller skifte til nye lydvinduer. Her er det vigtigt at overveje potentielle fordele ved at bevare de originale vinduer og benytte forsatsruder, herunder en potentiel meget effektiv støjreduktion, holdbarhed, fordelen ved ikke at skulle udskifte hele vinduet, æstetik, med videre.

 

Konstruktionen

Grundlæggende består en forsatsløsning af en ekstra rude monteret på indersiden af det almindelige vindue. Forsatsvinduer findes i et hav af materialer og tykkelser og udseender, og kan tilpasses til at matche udseendet af det eksisterende vindue. Udover at forsøge lydisolationen vil varmeisoleringen af vinduet også blive forøget.

Forsatsløsninger er traditionelt lavet i træ, men de fås også i aluminium. En løsning i træ passer godt til trævinduer og til fredede og bevaringsværdige huse, mens en forsats i metalramme passer godt f.eks. til gamle støbejernsvinduer eller blyruder, som i f.eks. kirker. Men der er ingen regler – du kan godt få en forsatsløsning i træ selvom du har metalvinduer – og omvendt.

 

 

Billedet til venstre: Nye metalvridere på forsatsramme i træ fra AB Christiansport, Trehøje Træindustri Aps.
Billedet til højre: Forsatsrude med lydrude, fra AB Christiansport, Aludesign.

 

Der findes også en ramme-fri løsning, hvor et stykke hærdet glas kobles direkte på det almindelige vindue – det er en komfortabel løsning, der åbner sammen med det almindelige vindue, men lydisolationen er her lavere da afstanden mellem glas er kortere.

Gamle forsatsløsninger kan godt renoveres – ofte består en renovering i, at ruderne skiftes til energiruder, tætningslisterne skiftes ud og metalvriderne, der skal lukke vinduet, bliver skiftet, så de kan lukke helt tæt

Det er vigtigt at matche en forsatsrude til det eksisterende vindue, når dette designes. Grundlæggende kan der arbejdes med tykkelsen af ruder, samt afstanden mellem ruderne. Her vil man skulle overveje hvad det må koste at optimere løsningen, så den fungerer bedst muligt i forhold til æstetik, funktionalitet, støjreduktion og energibesparelse. De fleste glarmestre vil kunne rådgive dig om løsningernes forskellige evne til at støjreducere. Men det kan også være en idé at konsultere en akustiker, som vil kunne pege på den optimale løsning i forhold til den støj, som findes uden for bygningen.

 

 

Billedet til venstre: Forsatsrude i aluminium med skydefunktion.
Billedet til højre: Forsatsrude som koblet glas på eksisterende ramme.

 

Eksempler på forbedring af enkeltrudes lydisolation ved forsatsramme

I nedenstående illustration kan man se tværsnit af forsatsrammer og eksisterende vinduers forskellige mulige opbygninger (enkeltlag)

Kilde: SBi -anvisning 244

  • R‘w – luftlydisolation: Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning. Evnen angives som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i decibel (dB). Jo højere tal, jo bedre lydisolation.
  • R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et korrigeret tal for Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels evne til at isolere specifikt mod støj fra vejtrafik. Jo højere tal, jo bedre lydisolation mod trafikstøj.

 

Eksempler på forbedring af tolags isoleringsvindue ved forsatsramme

I nedenstående illustration kan man se tværsnit af forsatsrammer og eksisterende vinduers forskellige mulige opbygninger. (tolags)

Kilde: SBi -anvisning 244

  • R‘w – luftlydisolation: Bygningsdeles evne til at isolere mod luftlydtransmission i en bygning. Evnen angives som et enkelt tal i form af det vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i decibel (dB). Jo højere tal, jo bedre lydisolation.
  • R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et korrigeret tal for Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels evne til at isolere specifikt mod støj fra vejtrafik. Jo højere tal, jo bedre lydisolation mod trafikstøj.

 

Montering og tæthed

Det er meget vigtigt at forsatsløsningen udføres rigtigt og kommer til at slutte helt tæt. Derfor skal du sikre dig, at glarmesteren bruge bløde tætningslister og gode metalvridere. Samtidigt er det også vigtigt at tage højde for om det originale vindues er helt tæt og ikke der ikke slipper lyd ind rundt om karmen (læs 4.1.5 montering og tæthed). Ofte vil det kunne betale sig at renovere det originale vindue samtidigt, herunder udskifte tætningslister, hængsler og foretage malearbejde.

Hvis løsningen ikke er helt tæt, vil varm og fugtig luft trænge ud mellem forsatsløsningen og det almindelige vindue. Det almindelige vindue vil være koldt, og den varme luft inde fra rummet vil danne kondens, dvs. dug, på indersiden af ruden. Det kan give fugtskader og med tiden danne skimmelsvamp på vinduet.

I andelsboligforeningen AB Christiansport er der afprøvet flere forskellige typer forsatsvinduer, som hver især har sit arkitektoniske udtryk og lydisolation. Efter at have prøvet fem forskellige løsninger tog beboerne en endelig beslutning. Læs mere om vinduerne i AB Christiansport her.

 

>> CASE

Nye forsatsrammer i en af Københavns bevaringsværdige bygninger.

I ældre ejendomme, hvor der behov for at øge eksisterende vinduers lydisolation og samtidig bevare vinduets arkitektoniske udtryk er forsatsvinduer en oplagt løsning.